Betesreducerare

En betesreducerare, även kallad gräsreducerare och munkorg till häst, är ett bra hjälpmedel för den häst som har lätt att lägga på sig eller löper risk att få fång, eller EMS, som är hästens motsvarande diabetes typ 2. Betesreduceraren begränsar intaget av gräs och minimerar risken för viktuppgång och medföljande sjukdomar, samtidigt som hästen tillåts att gå kvar i hagen tillsammans med sina flockmedlemmar, istället för att behöva stå ensam i en liten sandhage.

Läs mer

Skillnaden på betesreducerare och munkorg till häst

Betesreducerare, gräsreducerare och munkorg är begrepp som används synonymt med varandra, men just munkorgen har egentligen ett annat syfte än de förstnämnda. En munkorg är nämligen tänkt att användas på hästar som tillfälligt ska hindras helt från att äta – exempelvis innan eller efter en operation. En betesreducerare eller gräsreducerare å andra sidan ska enbart begränsa hästens tillgång och dra ner på dess intag.

När ska man använda betesreduceraren?

Övervikt hos hästar är ett vanligt problem idag. Detta är en följd av att vårt foder är bättre än vad det var förr. På grund av dagens gödsling är grovfodret mer näringsrikt och detta leder till att hästarna får i sig mer energi. För hästar som lätt går upp i vikt och som löper risk att drabbas av sjukdomar till följd av detta, samt för hästar med resistens mot insulin, är betesreduceraren mycket användbar. Den används främst under sommarhalvåret, då hästarna är ute på grönbete, men kan i vissa fall även användas på vintern, om man till exempel har en häst som äter väldigt snabbt. 

Betesreducerare eller begränsad gräs?

För överviktiga hästar, hästar som löper risk att lägga på sig, eller för fånghästar, är det många gånger bättre att använda en gräsreducerare än att försöka dra ner på intaget av gräs på annat vis.

En glupsk häst ökar nämligen ofta hastigheten när den äter om den inte har fri tillgång till sitt foder. Att enbart låta hästen gå på bete en viss del av dygnet kan därför ha omvänd effekt. Samma motsatta resultat kan uppstå även om man enbart har på betesreduceraren vissa tider under hästens utevistelse. Då kan hästen kompensera det begränsade intaget genom att äta mer under tiden den inte sitter på.

Betesreducerare för ponny – extra viktigt

Många ponnyer har en naturlig insulinresistens, och löper upp till tio gånger så stor risk att drabbas av sjukdomar som fång och EMS, jämfört med stora hästar. En betesreducerare kan därför vara extra viktig för just dem.

Tänk på det här när du använder en gräsreducerare på din häst

  • Vänj hästen vid användandet långsamt och övervaka hästen under den första tiden för att se till att den förstår att den kan dricka och slicka på sin saltsten med den på.
  • Kolla regelbundet så att hästen inte får skav av gräsreduceraren.
  • Ha aldrig en betesreducerare på hästen under en lång tid. Den ska endast användas vid behov och ska tas av under längre perioder varje dag. Ett alternativ till betet kan vara att ha hästen på box under vissa tider på dygnet och låta den äta grovfoder istället.
  • Betesreduceraren får inte ses som ett alternativ till att banta ner hästen. Den ska användas som ett verktyg för att hindra hästen från att äta för mycket.
  • Undvik att använda gräsreducerare när det är väldigt varmt eller fuktigt, då det kan begränsa hästens andningsförmåga.

Hur ska en betesreducerare sitta?

Betesreduceraren ska sitta så att den inte orsakar hästen skav eller obehag. Den måste erbjuda så pass mycket utrymme att hästen, utan problem, kan öppna munnen fritt. Den får inte ligga an mot, eller skava mot, näsborrarna eller mulen.

Hos oss finner du högt uppskattade betesreducerare av hög kvalitet och med god passform. Bland annat från Shires, där Betesreducerare Deluxe är storfavoriten.

Stäng
Logga in
Choose country
Continue to horseonline.se